ღღღ✿زیباترین عاشقانه ها✿ღღღ

ღمثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . . ღ

 + آقامون ؟

- هوم ؟
+ آقامووون ؟؟؟؟
- هوووووم ؟؟؟
+ میگماااا من لالام نمیبره
- ( با صدای دو رگه از خواب ) سرت که رو سینمه موهاتم ناز کردم بگیر بخواب دیگه
+ نچ خوابم نمیبره
- ( با چشمای بسته ) اصلاً فکرشم نکن !!!
+ فکرِ چی رو ؟ 
- همونی که تو اون سرِ کوچولوته
+ موخواااااااام
- بگیر بخواب فردا باید برم سرکار
+ ( با قهر روشو بر میگردونه ) باشه
- باشه حالا فقط یه بوس بازیه کوچولو
+ نیمیخوام دیگه 
- مگه دست توئه ؟ چرا سرت رو سینم نیس ؟
+ نیمیخوام بذارم
- برگرد سره جات زوووود 
+ باشه خو هاپووو 
- قهری که باش ، ناراحتی که باش دفعه آخرته موقع خواب از بغلم جدا میشی ، حالیت شد ؟
+ اوهوووم
- بخواب 
+ گفتی یه بوس بازی کوچولو
- مگه قهر نیستی ؟
+ قهرم باشم قهرم باشی دفعه آخرته منو موقع خواب بوس نمیکنیااا ، حالیت شد ؟
- آخ قربونت برم من کوچولو موچولوی من ادای منو در میاری توله؟

[ شنبه 9 آبان 1394 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


-آقایے؟؟؟؟

-جانم خانومم...❤؟

-برام لاک میزنے؟

-بلہ کہ میزنم اما یہ شرط داره؟!!!

-چہ شرطے آقایے؟؟؟

- 2ساعت دیگہ کہ میخوایم بریم بیرون بیاے خودم برات پاک کنم

[ چهارشنبه 8 مهر 1394 ] [ 10:27 ق.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


“تـــــ❤ـــــو” ڪنــــــــــارم باشے.. من انقدر میخندم که مبادا خنده ے دیگرے را ببینۍ..! “تـــــ❤ـــــو” ڪنــــــــــارم باشے.. خیره میشـــــوم که مبادا چشمان دیگرے نگاهت را از من بدزد…! “تـــ❤ـــــــو” ڪنــــــــــارم باشے.. من عمیق تر نفس میڪشم که تمام عطرت سهم من باشد…! “تــــــ❤ــــو” ڪنارم باشے حال من خـــــ ـــــوب استـــــ…! خیالت راحت! من جــــ ــــــز اغوش تو حتـــــے به دیوار هم تڪیہ نمیڪنـــــم…! تــ❤ــــــــو فـــــ ـقط باشـــــ … ۅ در یڪ ڪلام هـــــم‍ــــــــــہ ۅج‍ــــــــــ❤ــــــــــدَم ٺۅیے

[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


مــــامـــــانے مـــــامـــــانے

جووووونِ دِلَمْ دُختَرَمْ؟؟؟؟

:دَهوام نَتُنْ...

یاز چیکارْ کَرْدے آتیشْ پارِھ؟؟؟؟

جیشْ کَلْدَمْ...

وااااااااااااے کُجااااااا؟؟؟؟

لو بــــابـــــایے ...

ژووووون بازَمْ اَزینْ کارا بُکُن

[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


•پسـر נּـیازے بـہ تـہ ریش ךּــנاره•
נּـیازے بـہ נgر بازgے ضـפֿیـҐ ךּــנاره
هـᓄینڪـہ احسا๛ اᓄنیتــc ڪنے تـg رابطـہ ڪافیـہ
•נפֿـتر נּـیازے بـہ لباے gرҐ ڪرנه g נماغ سربالا ךּــנاره•
هـᓄینڪـہ قلبش صافـc باشـہ باهاتـــc ڪافیـہ

•נּـنازیـנ بـہ ایـכּ چـیزا ڪہ gᓄנּـנنے נּـیستــc•


[ دوشنبه 2 شهریور 1394 ] [ 09:11 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


ﺍﮔﺮ ﺗـــﻮ ﺑﺎﺷــﯽ . . .
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﭘﺮﻧﺴــﺲ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﺎﺷــﻢ
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﻪ ﺩﻭﻧــﻪ ﺑﺎﺷــﻢ
ﻗﻮﻝ ﻣﯿــﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﺸــﻘﺖ ﺻﺒــﺤﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻢ... !
ﻭﺍﺳــﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿــﺰ ﺻﺒﺤﻮﻧــﻪ ﺭﻭ ﺑﭽﯿﻨﻢ ...
ﻭﺍﺳـﺖ ﺑﺎ ﻋﺸــﻖ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒــﺰﯼ ﺑﭙﺰﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑــﻮﯼ ﭘﯿﺎﺯ ﻓــﺮﺍﺭ ﻧﮑﻨﻢ ...
ﻗــﻮﻝ ﻣﯿـﺪﻡ ﺷﺒﺎ ﻭﺍﺳﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﻤﻮﻧـﻢ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳـﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﺎﯼ ﻭ ﺑﺎﻫـﺎﺕ ﺷـﺎﻡ ﺑﺨﻮﺭﻡ ...
ﻗــﻮﻝ ﻣــﯿﺪﻡ ﺍﺟــﺎﺯﻩ ﻧﺪﻡ ﺗﻨــﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧــﯽ ....
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﻪ ﻣــﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳــﺘﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺍﺗــﻮ ﻣﯿﺴﻮﺯﻭﻧﻢ
ﺑــﺎﺯﻡ ﺧــﻮﺩﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮﻫﻨــﺘﻮ ﺍﺗﻮ ﻣﯿﺰﻧﻢ...
ﻗــﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﺸــﻘﺖ ﺑﺮﻡ ﮐﻼ‌ﺱ ﺷــﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺰﯼ ﻭ ﺩﺳــﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼ‌ﻗﺘــﻮ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿــﺮﻡ ...
ﻭ ﻭﺍﺳــﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨـﻤــﻮ ﻣﻮﻗــﻊ ﮐﻪ ﻣﯿﺨــﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻋﺸــﻖ ﻧﯿــﮕﺎﺕ ﮐﻨــﻢ . .
ﺍﮔــﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷــﯽ . . .
ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕــﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻻ‌ﻥ ﮔﺎﻫــﯽ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰﺕ ﻣﯿﮑﻨــﻢ ﻭ ﭘﺎﮐــﺖ ﮐﺎﺩﻭﺗﻮ ﺧــﻮﺩﻡ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨــﻢ . . .
ﻓﻘــﻂ ﺗــﻮ ﺑــﺎﺵ . . .

[ یکشنبه 1 شهریور 1394 ] [ 07:42 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


یه روز میام جلوی دخترمو بهش میگم..... 
فرشته کوچولو.....
اون دستایی که الان تو دستای کوچولوت میگیری...
اول توی دستای من بود...
اون صورتی که تو بین دو تا دستات میگیری و روی ته ریششو بوس میکنی..
اول جای لبای من بود...
اون سینه ای که سرتو روش میزاری و خودتو لوس میکنی براش..
جاییه که من روش اروم میشم...
اونی که تو بهش میگی بابایی...
کل زندگی مامانته..
این اقا عشق منه...
هیچوقت رو حرفش حرف نیار...
نبینم بهش بی احترامی کنی..
من و تو امید بابایی هستیم...
هیچوقت عصبانیش نکنیا...
اخه اگه اون نباشه دیگه مامانتم تو این دنیا نیست....
[ شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 12:36 ق.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙﺮﯼ ﺑﻐﻠﺶ ... بوسش ﮐﻨﯽ ... ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ...
نگات ﮐﻨﻪ ...
نگاش ﮐﻨﯽ ... بگه ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ... بگی آقامون  ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ...
سرشو بکنه تو گودی گردنت با ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ...
با ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﯿﮕﻮﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ... میگه ﻋﻀﻠﻪ ﺭﻭ ﻧﮕﺎ ...
 بخندی ﺑﮕﯽ ﺗﻮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ :
وﺭﻭﺟﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ... ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ ...
بزﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﺗﺖ ...
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ ... یهو ﺁﺭﻭﻡ ﺷﯿﻦ ...
ﯾﻬﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ... تو ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﯽ ...
وقتی دستتو محکم میگیره ...
. وقتی میخوای باهاش فوتبال نگا کنی ...
 بگه ﺍﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ... ﺗﻮﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺑﺮﻭ ﻏﺬﺍﺗﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻥ ...
لج ﮐﻨﯽ ... ﻧﺎﺯﺗﻮ ﺑﮑﺸﻪ ... !! ؟؟؟
زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ...
با تمام سختیاش ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ .
اصا زندگی با همین چیزاشه که قشنگه


[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 11:49 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


حس عجیبیه : عمرمن
وقتی میفهمی عاشق شدی . . .
وقتی میفهمی بهش دلبسته شدی و دلت نمیخواد از این دلبستگی دل بکنی .
حس عجیبیه :مهربان من
وقتی دلت میخواد بخاطر هر کاری ازش اجازه بگیری و از کوچیکترین کاراش باخبر باشی.
حس عجیبیه : قلب من
وقتی با دو دقیقه دیر جواب دادنش تو دلت نگرانی موج میزنه. . .
اگه کسی غیرطبیعی بهش نگاه کنه غیرتی میشی و آتیش میگیری،
روزی که میبینیش دلت از خدا میخواد که زمان رو همونجا متوقف کنه و وقتی مجبوری ازش
خداحافظی کنی،
خیلی زود دلت براش تنگ میشه انگارسالهاست که ندیدیش. . .
حس عجیبیه : نفس من
وقتی نسبت به تموم وجودش حریصی و تمومشو مال خودت میدونی. . .
خیلی عجیبه وقتی حاضر نیستی این حسو با تموم دنیا عوض کنی . . .
چون دوسش داری قد یه دنیا . . .

[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 11:35 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


دختر:عزیزم
پسر:جونم
دختر:خیلی بدی خیلی بدی اصن باهات قهرم دیگه باهات حرف نمیزنم
پسر:میمیرم براتا چی شده نفسی من
دختر:خدا نکنه دیوونه خیلی بدی حالا جلو چشای من میری زن میگیری؟؟؟
پسر:اخه خانمی من تو یکیش موندم زنم کجا بود؟
دختر:خودم دیدم تازه یه پسرخوشکلم داشتی.خواب که دروغ نمیگه
پسر:ای جونم فداش بشه باباش
دختر:نفسییییییییی
پسر:وای جوجویی همش دوس داشتم پسرمون مث تو باشه
دختر:پسرمون؟؟؟میگم پسر تو اون زن بوووود
پسر:غلط کردی پسر من وتو بود تازه خودت میگی خوشکلم بود پس به تو رفته بود دیگه همین که گفتم
دختر:*_*


[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 11:28 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


نباید یه تار مو از سرت کم بشه ....
حق نداری اخم کنی ..
همیشه باید بخندی ....
اجازه ی ناراحت شدن نداری ....
باید خیلی مواظب خودت باشی ...
فهمیدی یا نه ؟؟؟
حق مریض شدن نداری باشه؟؟
چون من عاشقتم ...
عاشقتم نه از روی تنهایی ....
نه از روی نیاز ...
تنها به دلیل این که ....
تو سزاوار عاشق شدنی...

^_^
[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 11:23 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


عشـــــــــــــــقه من، مرد باش
وقتی تنهام پشــــــــــــتم باش...
وقتی ناراحتم همـــــــــــــدمم باش...
وقتی بهونه میگیرم، حوصـــــــــله کن.....
وقتی میطلبمــــــــــــــــــــــــــــت کنارم باش...
وقتی باهات بد میشم تو خوب باش....
عشـــــــــــــق من، کنارم باش"مردونه"...
با ابهت...با صـــــــــــــــــــلابت...
عشـــــــــــــــق من، تکیه گاهم باش....
در این صورته که مالک جسم و روحم میشــــــــــــی..

[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]ﻋﺸﻘﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ؟
ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﯽ ...
ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻨﺪﻡ، ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ
ﺗﺎ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﭼﻤﻪ ﻭﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ... .
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﻤﻮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻝ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ
ﻣﯿﮕﯽ : "ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﺎﺍﺍ "...
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﯾﺪﻭﻧﻪ ﯼ ﻣﻨﯽ ... ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ...
ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺟﻮﻭﻭﻧﻤﻮ ﺑﺪﻡ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻤﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﻨﻢ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻢ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺻﺪﺍﺕ ﺑﻬﻢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﯿﺪﻩ ...
ﺻﺪﺍﺗﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮﻡ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ... ﻭ ﻫﺰﺍﺍﺍﺭﺗﺎ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﺩﯾﮕﻪ ...
ﻫﻤﯿﻨﺎﺱ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﺸم


[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 09:55 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


رابطـــه ای کــه شیطنتـــــ و دیــوونه بـــازی توش نباشـــه رابطـــه نیست
بایــد کلـــی شیطنـتــــــ کــــرد .
تــو جاهـــای مختلفــــــ یهـــو بپـــری
عشقــتو مـــاچش کنــــی .
داره کتــاب میخـــونه هـــی اذیتش کنــــی.
داره رانندگــــی میکنـــه قلقلکــش بـدی .
میخـــواد بخوابـــه زوری از رختخـــواب بکشیش بیـــرون.
تـــو اوج گرمـــا وســط خیابـــون اب بــازی کنیـــن .
باهـــم بشینین فوتبـــال ببینـین.
وقتـــی بغــض کــــرده جکـــــ بـــراش تعریفــــــ کنـــی.
داره ظــرف میشـــوره از پشتـــــ بغلــش کنـــی و کفیـــش کنــــی.
باید باهم کشتی بگیرین
وقتــــی عصبانیـــه لپاشـــو بکشی و گـــازش بگـــیری
اخرش هـــم کــه خســــته شــدین در اغـــوش هـــم بخوابیـــن
و بـا هــــم درد دل کنیـــن.
رابطـــه بایـد بی قیـــد و شـــرط باشــــه .
بایــد پــر از شور کودکیـــو صداقتــــــ باشـــه .
باید معنـــی واقـــعی زندگـــی
و شــــور جوانیـــو ارامـــش را بــا هـــم تجـــربه کنیـــد[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 09:49 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


: تابســـــتون باشه...★تن بچمون یـــهـ شلوارکــ باشه...
★یهـ کفش تابستونی...★یهـ تی شرت سفید باطرحِ عروسَکی..★ی
هـ کلاه مخملی قهوه ای سرش...★بازوها و پاهاےِ سفید و نرمش معلوم باشه...
★یهـ دستشو تو بگیری... ★یهـ دستشُ من...★بینمون تاتی تاتی راه بیاد...★
بعد تو خیابون بگن: واے، چقد نازه★بعد من بگم ب باباش رفته...❤ تو بگی مامانش تویی..
★بعدش نی نی مونم زل بزنه بهمون و یهـ خنده بکنه ★که دندونای خرگوشیش ک تازه در اومده پیدا بشه[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 09:33 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


عِـــــ♥ـشقْ یَعنْـی :

وَقْـتی دٌختَـر کٌــوچٌولوتْ میــاد بِهـِـت میگِه :

خانــــــــوم مٌـحتَرَم .. بِه آقــــــــاتون یِه چیْـز بِگوهــــا


^_^[ پنجشنبه 22 مرداد 1394 ] [ 06:58 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


یـِہ نـَفَرْ هـَسْ

ڪـِهْ بــایَدْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْ

بـایَدْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـَلْبـَمْ بـِزَنـِهْ

بـاید ْنـَفـَسْ بِڪـِشـِهْ تــا نفـَسْ بـِڪـِشَمْ

یِـہْ نَـفـَرْ هـَسْ

ڪـِهْ بـودَنِشْ بـِمْ آرامـِشْ میــدِهْ

یـِهْ نـَفـَرْ هـَسْ

ڪـِهْ بــا ڪُلّ دُنْیــا عَوَضِشْ نِمیڪـُنَمْ

ڪـِهْ ڪـلی حـــَسودَمْ واسـَشْ

یـِک ڪلام خـَتْمِ ڪــَلامْ

یـِهْ نــــــَفـَــــــــرْ هَسْ ڪـِهْ

نـَبــاشـِہْ مـَـــنَــــــمْ نیســـْتَم..


[ دوشنبه 12 مرداد 1394 ] [ 01:02 ق.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


چه غروبی بود چه شبی خواهد شد…

***

من و تو

دست ها در هم گره چشم ها در هم تنیده

کنار امواج وحشی

کنار آن شراره های داغ

بعد از آن آب تنی طلایی

***

 و حال عطر شب بوها

“سمفونی جیرجیرکها”

نوای گیتار بیگانه ات با همراهی صدای من

طعم بستنی بهارنارنج ِ تابستانی

جای ستارگان خالی

کمی هم نور مهتاب

شاید وقتش فرا رسیده

شکستن همه ی ِ استقامت ها

[ یکشنبه 11 مرداد 1394 ] [ 12:11 ق.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


عـــــــــــــــــــشق را زمانی میفهمی که تو اوج دعوا و بحث

یهو بگه خفه شو دو دیقه

بگه عشقم من عاشقتم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــس کن

بعد بیاد بغلت کنه بگه هر چی تو بگی[ سه شنبه 6 مرداد 1394 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


زن و شوهر باس حداقل هر ماه یه بار
.
.
.
.
.
با بالشت بیوفتن به جون هم ؛ همو سیر بزنن


^_^


 


[ جمعه 26 تیر 1394 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


 زن باس وقتی اقاش مریضه

بره بغلش کنه.بوسش کنه.بخندونتش

ازش پرستاری کنه

بعلهههه از اتاق فرمان اشاره میکنن گاز هم میتونه بگیره :)^_^[ پنجشنبه 25 تیر 1394 ] [ 09:14 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


گاهی دلم هوس شیطنت میکند

از همان شیطنت هایی که

حرف تو پشت بند ان است

که می گویی:

مگه دستم بهت نرسه
[ پنجشنبه 25 تیر 1394 ] [ 09:11 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


حس خوب یعنی :

لباساشو تنش کنی و دستش رو بگیری و از تخت بیاریش پایین

یه بوس کوجولو از لپاش بگیری

بعد ببریش تو اتاقتون و بذاریش تو بغل عشقت

و بعد به دوتا عشقت خیره بشی

شوهرت و دخملت
[ پنجشنبه 25 تیر 1394 ] [ 09:07 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


دختر باس

تیکه کلامای باحال داشته باشه؟؟
با نمک و خنگ باشه؟؟
کلی لاکای رنگی رنگی داشته باشه؟؟
عاشق پاستیل باشه ؟؟
چال لپ داشته باشه
رژ قرمز بزنه؟؟؟؟
هر لباسی بهش بیاد؟؟
وقتی اقاش بهش میگه ...بشین اینقد شلوغ نکن...زل بزنه تو چشای اقاش ...دستشو بزنه به کمرش بگه نمیخوااااااااااااااام!!؟؟
کلی خاطر خواه داشته باشه...اما فقط عزیز دل یه نفر باشه؟؟
همینجوری الکی گوشیشو تو ماشین عشقش جا بزاره تا عشقش بفهمه کسی جز اون تو زندگیش نیست؟؟
یک و نیم متر زبون داشته باشه تا جوری جوابت رو بده که فقط بتونی نگاش کنی:\؟؟
ترسو باشه تا تقی به توقی خورد بترسه بپره بغل اقاش؟؟
باید وقتی اقاش با دوستاش بیرونه خوشی رو بهش کوفت کنه
خول و دیوونه باشه جوری که دوست پسرش بگه خدا منو از دست این نجات بده
لوس و حسود باشه و هی قهر کنه؟؟ لوس حرف بزنه
اگه عاشقت باشه هر 2 دقیقه یه بار بگه
هم شیطون هم خانوم باشه
دختر باس یهو زنگ بزنه بگه بیا بریم بیرون
حرص درار باشه
لجباز باشه
دلبر باشه[ پنجشنبه 25 تیر 1394 ] [ 08:56 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


 ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯیﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ پسرم ﺑﭙﺮﺳﻢ مامانیو چن تا ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ؟


 ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ ﺑﮕﻪ:ﺍﯾﻨﻘﺪ…


 ای جوووووووووووووونم[ پنجشنبه 25 تیر 1394 ] [ 08:20 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


سلامتی روزی که پسرمون بزرگ شه بهت میگه : بابا خااان من عاشق مامانم میدونی چرا ؟

تو بگی : خب معلومه چون پسر منی دیگه ، منم عااااااااشق این مامان دیووووووونتم .

پسرمون بگه : نخیر بابا جونی این مامانی عشق منه .

تو هم خودتو لووووس کنی و بگی بزار از خود مامان بپرسیم ببینیم که عشق کیه ؟

سلامتی روزی که تو یعنی نفس من ، سرم داد بزنی یهو .....

بعد پسرمون بگه : بابا خاااان یادت رفته چی بهم گفتی ؟

تو بگی : چی گفتم فندقیه بابایی ؟

پسرمونم بگه : بابا خودت گفتی مامان قلبش مث گنجشکا خیلی کوچیکه ،

حواست باشه مبادا روزی بشکنیش هاااا .....

چی شد بابا یادت رفت ؟

قلبشو شکوندی مگه عشقت نبود ؟

اونوقت تو بگی : من کوچیک خانومم هستم ، یه دونه ست زندگیه ، عشق خود منه .

سلامتی روزی که شما دو تا منو حرص بدین و بعدش با زدن یه بوسه رو گونه م زندگیمو یه رنگ دیگه کنین

به سلامتی روزی که من فقط غرق شنیدن صدای خنده های توووو بشم و ثمره ی عشقمون ...[ شنبه 20 تیر 1394 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!

یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد،

 طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن

 کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن

 یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن...

ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..


^_^


[ سه شنبه 16 تیر 1394 ] [ 11:47 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


ﺑﻔﻬﻢ...
وﻗﺘﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﯿـــــﺮ ﻣﯿﺪم…
اﺯﺕ ﺟـﻮﺍﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍم …
ﺣﺴـﻮﺩﯼ ﻭ ﮔﯿـﺮ ﺩﺍﺩنام ﮐﻼﻓـــﺖ ﮐﺮﺩﻩ …
ﻓﮏ ﻧﮑﻦ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺪﺑﯿـنم ¡¡ ﺧﻮﺷﺤــﺎﻝ ﺑﺎﺵ !
ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘـــــتم ♡
ﺩﺍﺭم ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍشتنت ﻣﯿﺠﻨـﮕم.
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ … ﺳﺎﮐﺖ ﺷم …
اﻭﺝ ﮔﯿـﺮ ﺩﺍﺩﻧم ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤـﻪ :
"ﺍﻭﮐـــــﯽ! ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘـــــﯽ..."[ سه شنبه 16 تیر 1394 ] [ 08:39 ب.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


عشق یعنی...

.

.

.

میبووووستت


 با اینکه میدونه سرما خورده ای


^_^[ دوشنبه 15 تیر 1394 ] [ 10:49 ق.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


 ♥میدونے؟؟♥ 

♥رژ رنـــــگـے زدن خیلی قشنگه...♥
♥اماقشنگه واسه وقتے که عشقت بخواد لباتـــــ رو ببوســـــه♥
♥پیرهن کوتاه عــروسـکے پوشیدن خیلے قشنگه♥
♥اماوقتے عشقت ازبیرون میاد وخستست وبادیدنت تواون لباس♥
♥خستگے یادش میره...♥
♥موهاے بلند قشنگه...♥
♥وقتےقراره عشقت نازشون کنه وببوسه...♥
♥قشنگه که خودتولوس کنی ودلبرے کردنوبلد باشے...♥
♥فقط یادت باشه براے عشقت کسے که بهش تعلق دارے♥
♥نه همه ے پسراے دورت♥
♥ســـــلامتے هــــمه دخترایــــے کہ هـــمه وجــودشـون مــــالـــــه یــک نفـــره♥[ دوشنبه 15 تیر 1394 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ Darya ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 5 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو